دوره ها

برای دیدن سرفصل های این دوره click کنید

مهارت سرمایه‌گذاری شخصی در کانادا از اهمیت بسزایی برخوردار است. با توجه به این که کانادا یکی از کشورهای پیشرفته و پایدار جهان است، داشتن مهارت‌های سرمایه‌گذاری موثر برای مردم این کشور ضروری است.
مدرس
آقای علی صداقت
شركت كنندگان
14 نفر
فصل
12
ساعت
10

قیمت اصلی $100 بود.قیمت فعلی $60 است.